องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการถนนปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 (3 ภาพ) [26 เมษายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร (3 ภาพ) [9 มีนาคม 2565]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (2 ภาพ) [8 มีนาคม 2565]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา (3 ภาพ) [18 กุมภาพันธ์ 2565]
ประชุมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร (11 ภาพ) [13 มกราคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร (9 ภาพ) [30 ธันวาคม 2564]
แซนโฎนตา เมืองขุขันธ์ สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ประเพณี ปจุม เบ็น แซนโฎนตา (10 ภาพ) [7 ตุลาคม 2564]
พ่นยาหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในโค-กระบือ (6 ภาพ) [15 กรกฎาคม 2564]
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากเหตุ (วาตภัย) ในพื้นที่หมู่ที่ 3บ้านตาปางและหมู่ที่7 บ้านโนนสำราญ (7 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทีมงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ได้ออกพ่นยุงเป้าหมายครัวเรือนเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ที่บ้าน บ้านเสลา (9 ภาพ) [2 มิถุนายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2 3