องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
folder แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview211

folder ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

folder คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน