องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ : รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
photo การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การเปิดเผยรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
find_in_page รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
photo แนวปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
photo แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.โคกเพชร เรื่อง ตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ อบต.โคกเพชร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเรื่อง รับ(โอนย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
photo ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดทำผังร่างผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) เพื่อจัดทำผังแนวคิด ผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 90
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3