ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.โคกเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง