องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกเพชร
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
folder ฐานข้อมูลผู้พิการ
check_circle No Gift Policy 2566


camera_alt ภาพกิจกรรม
การใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ในการจัดการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย [6 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันป่าชุมชนแห่งชาติและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [2 มิถุนายน 2566]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกเพชร ประจำปีงบประมาณ 2566 [7 มีนาคม 2566]
กิจกรรรมวันเด็กแห่งชาติ (7 ภาพ) [14 มกราคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview9
แนวปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์
นายก อบต.โคกเพชร
โทร : 089-8002512
นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ์
นายก อบต.โคกเพชร
โทร : 089-8002512

สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้3,199
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)14,977
ทั้งหมด 83,549


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กพส.
02/10/2566
03/10/2566
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบ MOI WAR ROOM
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามนับข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ/หรือข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ
สน.คท.
02/10/2566
02/10/2566
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น
กพร.
02/10/2566
02/10/2566
การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
02/10/2566
02/10/2566
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ